Wczasowisko

Twoje rodzinne wczasy nad morzem

Baton-miedzywodzie

Regulamin

Regulamin

Baton-dziwnow

gastronomia

Międzywodzie

dmoki-nadmorzem-gniewnik-n

dmoki-nadmorzem-bzownik

dmoki-nadmorzem-rudnik-n

domki-nadmorzem-michalek-n

miedzywodzie-pokoje

domki-nadmorzem-zielony-n

Newsletter

×

Błąd

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Szczecin" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Regulamin Wczasowisko® w Międzywodziu

 1. Wczasowisko® świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarte w określonych terminach.
 2. Recepcja jest czynna od 7:00 do 22:00.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00.
 4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 we Wczasowisku® dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 5. Gości ze zwierzętami zapraszamy w czerwcu i od 20 sierpnia.
 6. Po przyjeździe należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go celem dokonania formalności związanych z pobytem we Wczasowisku.
 7. Wczasowisko® zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających i takim, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 8. Do korzystania z usług na terenie Wczasowiska® upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem a kosztem pobytu w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 9. Rezerwacja dotyczy konkretnego terminu oraz liczby osób. Wszelkie zmiany anulują rezerwację bez zwrotu zadatku.
 10. W przypadku rezerwacji pobytu w apartamentach i samodzielnych domach wymagane jest dokonanie całości wpłaty za pobyt pomniejszone o wniesiony zadatek w terminie na 30 dni przed przyjazdem. Brak uregulowania różnicy wpłaty za pobyt automatycznie anuluje rezerwację bez zwrotu zadatku.
 11. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 12. Wykonanie usługi polega na przekazaniu domu, apartamentu, pokoju gotowych do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Wczasowiska®.
 13. Oddanie domu, apartamentu, pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania do użytkowania.
 14. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Wczasowisko® nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 15. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Wczasowiska® po godz. 10:00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 16. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrywane.
 17. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi.
 18. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 19. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Wczasowiska®, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 20. Wczasowisko® nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 21. Na terenie Wczasowiska® należy zachować ciszę nocną w godzinach od 23:00 do 7:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez Wczasowisko® imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 22. W obiekcie zabronione jest takie zachowanie Gości i osób korzystających z usług Wczasowiska®, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym Gościom.
 23. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 24 i 25 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem we Wczasowisku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 24. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń grzewczych i butli gazowych, używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
 25. Na terenie całego obiektu (w szczególności w domkach i pokojach) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.
 26. Wszelkie odpady z pokoi należy segregować i umieszczać w kontenerach znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Wczasowiska®.
 27. Osoby nie będące Gośćmi Wczasowiska® mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie za uprzednią zgodą właściciela Wczasowiska® i w czasie przez niego ustalonym.
 28. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Parking płatny. Wjazd i parkowanie wyłącznie w miejscu wyznaczonym i wskazanym. Parking jest niestrzeżony, a Wczasowisko® nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). W przypadku opuszczania Wczasowiska® pojazdem po godz. 22:00, należy w recepcji zgłosić ten fakt.
 29. Wczasowisko® nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 30. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 23.
 31. Regulamin Wczasowiska® podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przy czynnościach rezerwacyjnych lub meldunkowych.
 32. Goście korzystający z usług Wczasowiska® zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.